Obec uzatvorila zmluvu o dotácii na Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

01.10.2020

Obec uzatvorila zmluvu o dotácii na Zariadenie pre seniorov a denný stacionár

V piatok 25.septembra uzatvorila obec s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (dotácie) vo výške 754 408,49 EUR na realizáciu projektu „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Veľké Leváre“.

Finančný príspevok bude použitý na rekonštrukciu schátranej budovy bývalej „prefáckej“ materskej školy na vybudovanie lôžkovej časti zariadenia pre seniorov a tiež denného stacionára.

Obec aktuálne finalizuje podklady pre verejné obstarávanie dodávateľa, ktoré pred vyhlásením súťaže v rámci 1.ex-ante kontroly overí Bratislavský samosprávny kraj.

Začiatok realizácie projektu možno očakávať až po ukončení kontrolných procesov ukončeného verejného obstarávania v prvej polovici budúceho roka.