Obec Veľké Leváre hľadá opatrovateľku/ opatrovateľa do domácnosti

02.06.2020

Obec Veľké Leváre hľadá opatrovateľku/ opatrovateľa do domácnosti

Obec Veľké Leváre v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade Veľké Leváre.

Názov pracovnej pozície: opatrovateľka/opatrovateľ do domácnosti

Rámcová náplň práce: 

- pomoc klientom pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (osobná hygiena, stravovanie, nákupy, bežné upratovanie a pod.)
- sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia a na vybavovanie úradných záležitostí
- prihliadanie na individuálne potreby klienta, aktivizovanie klienta podľa jeho schopností a možností

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 

Termín nástupu: ihneď/dohodou

Kvalifikačné predpoklady

vyššie stredné alebo nižšie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania

Zoznam požadovaných dokladov

žiadosť o účasť na výbere vrátane telefonického a e-mailového kontaktu

štruktúrovaný životopis

kópia dokladu o vzdelaní alebo kópia dokladu o získaní opatrovateľského kurzu

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 12. 06. 2020 na adresu: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre alebo elektronicky prednosta@levare.sk.


Pracovná ponuka opatrovateľka/opatrovateľ do domácnosti