Obec Veľké Leváre hľadá opatrovateľku do domácnosti

31.03.2021

Obec Veľké Leváre hľadá opatrovateľku do domácnosti

Obec Veľké Leváre v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade Veľké Leváre. 

Názov pracovnej pozície: opatrovateľka/opatrovateľ do domácnosti 

Rámcová náplň práce: 

- pomoc klientom pri sebaobslužných úkonoch, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (osobná hygiena, stravovanie, nákupy, bežné upratovanie a pod.) - sprevádzanie klientov na lekárske vyšetrenia a na vybavovanie úradných záležitostí - prihliadanie na individuálne potreby klienta, aktivizovanie klienta podľa jeho schopností a možností 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 

Termín nástupu: 01.05.2021/dohodou 

Kvalifikačné predpoklady 

vyššie stredné alebo nižšie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo - absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania 

Zoznam požadovaných dokladov 

žiadosť o účasť na výbere vrátane telefonického a e-mailového kontaktu 

- štruktúrovaný životopis 

kópia dokladu o vzdelaní alebo kópia dokladu o získaní opatrovateľského kurzu 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 09. 04. 2021 na adresu: Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre alebo elektronicky prednosta@levare.sk.