Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom „športbaru“

22.03.2021

Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom „športbaru“

Obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov „špotbaru“ v areáli futbalového štadióna za účelom prevádzkovania kaviarenských, reštauračných či občerstvovacích služieb. Súťaž je vyhlásená až do 16.apríla 2021 do 14.00 hod. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli.