Obec vyhlásila súťaž na dodávateľa stavebných prác pri vybudovaní prestupného terminálu na železničnej stanici

28.12.2021

Obec vyhlásila súťaž na dodávateľa stavebných prác pri vybudovaní prestupného terminálu na železničnej stanici

Vo štvrtok 23.12.2021 vyhlásila obec Veľké Leváre súťaž na dodávateľa stavebných prác pri rekonštrukcii priestoru pred železničnou stanicou a vybudovaní tzv. prestupného terminálu. Urobila tak po odobrení súťažných podkladov zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci projektu bude zrekonštruovaná príjazdová cesta k železničnej stanici, obnoví sa autobusové obratisko, vybuduje sa 37 nových parkovacích miest typu Kiss and Ride a Park and Ride. Pribudne autobusová zastávka s prístreškom, verejné osvetlenie, kamerový systém, informačný systém integrovanej dopravy, odvodnenie spevnených plôch a taktiež zeleň.

Projekt prestupného terminálu plynulo nadväzuje na nedávno vybudovaný cyklochodník. Stretáva sa v ňom viacero druhov dopravy – železničná, autobusová, automobilová, cyklistická a pešia doprava.

Zastaralý a zanedbaný predstaničný priestor by sa mal dočkať obnovy po ukončení a kontrole verejného obstarávania v prvom polroku 2022.

Projekt je financovaný z fondov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Predpokladané výdavky projektu dosahujú 352 684 EUR bez DPH.