Obec vykonala opatrenia na úsporu elektrickej energie

04.03.2020

Obec vykonala opatrenia na úsporu elektrickej energie

Veľkou nákladovou položkou obecného rozpočtu je spotreba energií. Výdavky spojené so spotrebou plynu a elektrickej energie sa pohybujú v desiatkach tisíc eur ročne. Snahou obce je hľadanie potenciálu úspor a jeho využitie.

V roku 2019 zrealizovala obec audit odberných miest elektrickej energie. Identifikovaná bola potenciálna úspora vo výške až 4628 eur ročne. Potrebné bolo vykonať niekoľko administratívnych opatrení u dodávateľa energie, resp. zrealizovanie technických opatrení vo výške cca 950 EUR.

Za posledný kvartál roka 2019 ušetrila obec na elektrickej energii 1157 eur. Splatila sa tak úvodná investícia do technickej infraštruktúry. V nasledujúcich mesiacoch bude úspora už iba narastať.

Snahy obce o zníženie spotreby energií nekončia. Pripravujeme sa na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorej ročný potenciál úspor elektrickej energie dosahuje až 15 000 eur.

Plánujeme tiež postupne znižovať spotrebu plynu. Už tento rok obec pristúpi k rekonštrukcii kotolne a časti vykurovacej sústavy na zdravotnom stredisku. Taktiež sa uchádzame o dotáciu na zateplenie budovy základnej školy. Prispejeme tak nie len k finančnej úspore, ale aj k ochrane životného prostredia.