Obec vysporiadala pozemky pod kultúrnym domom

31.08.2020

Obec vysporiadala pozemky pod kultúrnym domom

Väčšia časť pozemkov pod kultúrnym domom patrila obci. Úplnosť vlastníctva však narúšala jedna parcela, ktorá bola vlastnená ďalšími ôsmymi spoluvlastníkmi. Nevysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod budovou sú veľkou prekážkou pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z rôznych fondov na obnovu a rekonštrukciu. Preto bolo pre obec  vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod kultúrnym domom prioritou.

Časť podielov sa v roku 2019 podarilo od vlastníkov odkúpiť priamo, časť podielov bolo nutné po zosnulých vlastníkoch predediť a následne až v tomto roku od dedičov odkúpiť. V súčasnosti už vlastní obec všetky pozemky pod kultúrnym domom a je tak pripravená uchádzať sa o možné dotácie na rekonštrukciu budovy.

Obec aj naďalej pracuje na vysporiadaní pozemkov pod ďalšími objektmi verejného záujmu, ako napr. cintorín či budúce obecné komunikácie.