Obec vyzýva občanov na zasielanie stanovísk k zámeru vybudovania recyklačného strediska

05.03.2021

Obec vyzýva občanov na zasielanie stanovísk k zámeru vybudovania recyklačného strediska

Spoločnosť BTT evo, s.r.o. predložila na Ministerstvo životného prostredia zámer vybudovania recyklačného strediska – realizáciu zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovanými ropnými látkami. Zariadenie podľa zámeru plánuje prevádzkovať v hale umiestnenej v areáli bývalej Prefy. Ministerstvo spustilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.

O zámere bola obec písomne informovaná zo strany MŽP SR 2.3.2021. Obec má povinnosť do 10 dní informovať verejnosť, čo urobila do 2 dní.  

Obec má k zámeru pripraviť stanovisko do 21 dní od písomného obdržania zámeru a zaslať ho na MŽP. Verejnosť môže zasielať svoje stanovisko do 21 dní od zverejnenia zámeru zo strany obce buď na Ministerstvo životného prostredia, alebo na obec, ktorá pripomienky následne doručí na MŽP.

V rámci rozbehnutého procesu obec vystupuje ako dotknutá obec, ktorá informuje svojich obyvateľov, pripravuje stanovisko a doručuje stanoviská obyvateľov.

Obec pripravuje odborné stanovisko

K téme zámeru zriadenia recyklačného strediska bude budúci týždeň zasadať Komisia životného prostredia. Výstupy jej rokovania budú použité pri koncipovaní oficiálneho stanoviska obce postaveného na odborných základoch. V danej veci bude obec hájiť záujmy ochrany životného prostredia a zachovania doterajších životných podmienok súčasných i budúcich obyvateľov. Nie je v záujme obce, aby na jej území bolo zriadené podobné zariadenie.  V katastri obce sa nenachádzajú lokality kontaminované ropnými látkami, ktoré by bolo potrebné sanovať a tiež sa nestotožňujeme so súvisiacim zahustením dopravy. Taktiež vidíme kolíziu s platným územným plánom obce a rozširovaním území pre bývanie.

V danej téme žiaľ nestačí len povedať „my to nechceme“.

Občania musia vyjadriť svoj názor 

Pri procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sa bude prihliadať na stanovisko obce ale i stanoviská verejnosti. Je dôležité, aby verejnosť ukázala, aký má postoj k zámeru. Preto vyzývame obyvateľov, aby do 24.3.2021 na Ministerstvo životného prostredia posielali svoje stanoviská.
Adresa:
Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra č.1
 821 35 Bratislava

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.