Obec začala s modernizáciou verejného osvetlenia

06.05.2020

Obec začala s modernizáciou verejného osvetlenia

V pondelok 4.mája 2020 začala obec celoplošnú obnovu verejného osvetlenia. Práce budú prebiehať v troch etapách a budú ukončené do konca júna. Po modernizácii bude obec osvetlená úspornou LED technológiou.

Súčasný systém verejného osvetlenia je tvorený 358 kusmi svietidiel. Ak by ste počítali použité typy lámp, napočítali by ste 20 rôznych typov. Svietidlá s príkonom vyšším ako 100 W tvoria takmer 91%-ný podiel na celkovom príkone. Súčasné ročné náklady na elektrickú energiu verejného osvetlenia dosahujú po zvýšení cien cca 30 000 EUR.

Po výmene svietidiel bude v obci inštalovaných až 520 kusov LED svietidiel s tromi rôznymi svetelnými výkonmi. Cesta I.triedy (Štefánikova ulica) a cesty III.triedy (ul. Vansovej a Závodská ulica) sú z dôvodov vyšších požiadaviek na bezpečnosť dopravy osvetlené silnejšími svietidlami, miestne komunikácie zase svietidlami s nižším výkonom. Počas neskorých nočných hodín automaticky prechádza osvetlenie do nižšieho svetelného výkonu, čím ešte viac zvyšuje úsporu elektrickej energie.

Napriek zahusteniu sústavy verejného osvetlenia o 162 svietidiel bude podľa prepočtov dochádzať k úspore na spotrebe elektrickej energie vo výške až 64%. Spotreba elektrickej energie by tak ročne mala klesnúť o viac ako  19 200 EUR. Úspora na spotrebe energie a tiež úspora na údržbe systému bude použitá na postupné splatenie investície vo výške takmer 170 000 EUR. Očakávaná návratnosť investície je 8 rokov.

Nové osvetlenie má okrem zníženia spotreby energie prispieť hlavne k vyššiemu svetelnému komfortu obyvateľov a zvýšeniu bezpečnosti.