OBEC ZAVIEDLA PRI VÝVOZE ODPADOV MOTIVAČNÝ SYSTÉM - DOMÁCNOSTI MAJÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ČASŤ POPLATKU SPÄŤ

04.01.2021

OBEC ZAVIEDLA PRI VÝVOZE ODPADOV MOTIVAČNÝ SYSTÉM - DOMÁCNOSTI MAJÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ČASŤ POPLATKU SPÄŤ V roku 2021 bude zmesový komunálny odpad vyvážaný len z nádob označených čipom. Smetné nádovy budú pri každom vývoze vážené, počítaný bude tiež počet vývozov. Domácnosti, ktoré budú poctivo separovať a budú tvoriť menej odpadu, majú možnosť získať časť poplatku za odpady späť. 

Ako na to?

1) SMETNÚ NÁDOBU VYKLADAJTE NA VÝVOZ LEN KEĎ JE PLNÁ, VRÁTIME VÁM PENIAZE A UŠETRÍTE
Každé jedno vyprázdnenie smetnej nádoby do smetiarskeho vozidla niečo stojí. Za každú jednu manipuláciu s nádobou platí obec vývoznej spoločnosti poplatok. Pokiaľ domácnosť dostatočne separuje odpady a nádobu v priebehu dvoch týždňov nenaplní a nevyloží ju na vývoz, bude jej vrátená suma vo výške 0,50 EUR za jeden nevyužitý vývozný termín (pri smetnej nádobe o objeme 120 l). Pri nádobe o objeme 240 l bude domácnosti za jeden nevyužitý vývozný termín vrátená suma 0,80 EUR za jeden nevyužitý vývozný termín.

Ak teda domácnosť s jednou 120-litrovou smetnou nádobou využije namiesto 26 zvozov ročne len 13 zvozov, za ušetrených 13 zvozov jej bude vrátená suma 6,50 EUR.

2) TVORTE MENEJ ZMESOVÉHO ODPADU, VRÁTIME VÁM PENIAZE A UŠETRÍTE
Obec ponúka dobré možnosti na separovanie odpadu. Kvalitnou separáciou skla, plastov, papiera, kovov či zeleného odpadu vzniká dobrý predpoklad na to, aby v smetnej nádobe končilo len malé množstvo zmesového odpadu. Mnohé domácnosti v obci separujú na vynikajúcej úrovni a ročne produkujú v porovnaní s inými domácnosťami minimum odpadu. Takúto snahu chceme podporiť a odmeniť. A preto:

Domácnosti, ktorá ročne na osobu vyprodukuje menej ako 50 kg zmesového komunálneho odpadu, bude vrátená časť poplatku vo výške 4 EUR na osobu za rok. 

Domácnosti, ktorá ročne na osobu vyprodukuje menej ako 100 kg zmesového komunálneho odpadu, bude vrátená časť poplatku vo výške 1,50 EUR na osobu za rok.

Ak teda štvorčlenná domácnosť vyprodukuje ročne napr. 195 kg zmesového komunálneho odpadu, bude jej vrátená časť poplatku vo výške 16 EUR. 

Časť poplatku bude vrátená domácnosti vo forme zľavy z poplatku za komunálny odpad na nasledujúce zdaňovacie obdobie.


NA ZBERNÝ DVOR ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD NEPATRÍ
Motivačný systém, ktorý obec od roku 2021 zaviedla, nebude možné obísť umelým znižovaním množstva odpadu v smetnej nádobe jeho vývozom na zberný dvor odpadov. Na zberný dvor je možné vyviesť papier, sklo, polystyrén, stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, použitý kuchynský olej, drevo, nábytok, trávu, listy, konáre a objemný odpad.
Do objemného odpadu je možné odovzdať odpad, ktorý sa nezmestí do smetnej nádoby (popolnice), ako napr. starý nábytok, umývadlo, vaňa, koberec, linoleum, podlahová krytina, hadica, kočík, autosedačka a pod.

Do objemného odpadu nie je možné vyviesť zmesový komunálny odpad tvorený v domácnosti. Takýto odpad je možné vložiť jedine do očipovanej smetnej nádoby.  

SEPAROVANIE ODPADU SA OPLATÍ
Poctivé separovanie odpadu sa oplatí. Obec Veľké Leváre poplatok za odpady na rok 2021 nielenže nezvyšovala, ale poctivým domácnostiam bude dokonca časť poplatku vracať a separovanie odpadu bude mať viditeľný dopad na peňaženky obyvateľov.


MOTIVAČNÝ SYSTÉM FINANČNE POMôŽE MALÝM DOMÁCNOSTIAM AJ SENIOROM, MOŽNOSŤ UŠETRIŤ MÁ VŠAK KAŽDÝ
Samostatne žijúci seniori a ostatné malé domácnosti, ktoré produkujú z dôvodu malého počtu osôb menej odpadu, môžu naplno využiť systém motivácie vo svoj prospech. Stačí smetnú nádobu vyložiť na vývoz len pri jej naplnení, teda napr. raz za 6 či 8 týždňov. Profitovať zo systému motivácie môžu aj veľké domácnosti a to hlavne obmedzením tvorby odpadu a rozhodnutím, aký odpad vhodia do nádoby. Konáre, listy či tráva smetnú nádobu zbytočne zaťažujú a nepatria do nej, dajú sa zlikvidovať na zbernom dvore či kompostovaním. Výšku úspory budú mať všetky domácnosti vo svojich rukách.   


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.