Obec zaviedla zber použitého kuchynského oleja

19.06.2019

Obec zaviedla zber použitého kuchynského oleja

Jednou z komodít, ktorej zber má obec zabezpečovať, je použitý kuchynský olej. Olej sa nesmie vylievať do kanalizácie, tiež vylievať voľne do prírody. Je možné ho však recyklovať a použiť na výrobu iných produktov.

Obec zbiera použitý kuchynský olej na zbernom dvore odpadov.  Zbiera do plastových fliaš alebo bandasiek a takto uzatvorený sa ukladá do zbernej nádoby umiestnenej na zbernom dvore odpadov. Olej nemusí byť filtrovaný, môže obsahovať zvyšky strúhanky. Nesmie však obsahovať zvyšky mäsa, mäsové výpečky a pod.  

Pre uľahčenie zberu oleja do plastových fliaš je možné použiť špeciálny uzatvárateľný lievik, ktorý je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade, alebo na zbernom dvore odpadov.

Ďakujeme, že nám aj takto pomôžete pri zvyšovaní kvality životného prostredia.