Obec získala dotáciu a bude inštalovať merače rýchlosti

09.10.2019

Obec získala dotáciu a bude inštalovať merače rýchlosti

Ďalšia pozitívna správa pre Leváre. Ministerstvo vnútra SR udelilo obci dotáciu na nákup a inštaláciu štyroch meračov rýchlosti. Cieľom je preventívne pôsobiť na vodičov a upozorniť ich na prekročenie rýchlosti v obci a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

V zmysle spracovanej projektovej dokumentácie bude jeden merač umiestnený na vjazde do obce zo smeru Malacky a druhý zo smeru Moravský Sv.Ján. Ďalšie dva merače budú umiestnené na Závodskej ceste z oboch strán pred prechodom pre chodcov v blízkosti základnej školy. Zariadenia budú osadené modulom poskytujúcim informácie Polícii SR.

V súčasnosti pracujeme na podpise zmluvy. Realizácia musí byť ukončená do 31.3.2020.