Obec získala dotáciu na budovanie krytých cyklostojanov

13.02.2020

Obec získala dotáciu na budovanie krytých cyklostojanov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR udelilo obci Veľké Leváre dotáciu vo výške takmer 88 000 EUR na vybudovanie krytých cyklostojanov na území obce. Cieľom je podporiť rozvoj cyklodopravy ako súčasť dochádzania do práce, k autobusovému spoju či do školy.

Veľký krytý cyklostojan s uzamykateľnou časťou a verejnými stojanmi s celkovou kapacitou 55 bicyklov bude umiestnený pri hlavnom vchode do základnej školy. Má predovšetkým podporiť dochádzanie žiakov do školy na bicykli a budovanie zdravého životného štýlu.

Ďalších päť menších cykloprístreškov s jednotlivou kapacitou 14 bicyklov bude umiestnených pri vchode do materskej školy, pri kultúrnom dome, v areáli zdravotného strediska a pri zastávkach autobusu.

Projekt bude nadväzovať na cyklotrasu, ktorú by mala obec z fondov EÚ budovať už tento rok. Súčasťou projektu cyklotrasy bude tiež krytý cyklostojan umiestnený v blízkosti železničnej stanice.

Projekt budovania cyklostojanov je jedným z mnohých, ktoré obec podala do hodnotenia rôznym ministerstvám a donorom s cieľom podporiť rozvoj obce. V hodnotení sa napríklad nachádza projekt budovania jednej vetvy kanalizácie, zateplenie budovy základnej školy, domov seniorov a denný stacionár, prestupný terminál na železničnej stanici či multifunkčné športovisko. Len v januári 2020 podala levárska samospráva do hodnotenia 7 menších projektov.