Obec získala dotáciu na nové brány hasičskej zbrojnice

04.12.2019

Obec získala dotáciu na nové brány hasičskej zbrojnice

Snaha obce o získavanie finančných prostriedkov na obnovu a modernizáciu obecného majetku sa opäť vyplatila. Tentokrát bola obci udelená dotácia z prostriedkov Ministerstva vnútra SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Účelom dotácie je  podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb. V prípade našich hasičov sa jedná o výmenu brán na hasičskej zbrojnici - inštalované majú byť rolovacie brány na elektrický pohon.

Výmenou brán sa prispeje nielen k zmene vzhľadu budovy, ale  tiež k zvýšeniu tepelno-izolačných vlastností budovy. Zároveň brány prispejú k skráteniu doby výjazdu na zásah. Realizácia bude prebiehať v roku 2020.