Obec získala dotáciu na výstavbu detského ihriska

29.07.2019

Obec získala dotáciu na výstavbu detského ihriska

Obec v marci tohto roka pripravila projekt, ktorým sa uchádzala o finančnú dotáciu na výstavbu detského ihriska v areáli ZŠsMŠ. Úrad vlády projekt podporil a dnes starosta obce podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie.

Projekt výborne dopĺňa aktuálne realizovaný projekt modernizácie a rozšírenia kapacít materskej školy. Po zrealizovaní oboch projektov budú mať deti k dispozícii ako vonkajšie, tak i vnútorné detské ihrisko.   

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2019“.