Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia

22.07.2019

Obec získala dotáciu z Fondu na podporu umenia

Veľké Leváre boli úspešné v boji o ďalšiu dotáciu. Fond na podporu umenia podporil projekt „Podpora činnosti DFS Leváranek“ sumou 5 000 EUR. Z rozpočtu projektu sa podarí obstarať časti krojov malých folkloristov, propagačné materiály, dokonca i nový cimbal. Za podporu srdečne ďakujeme.