Obec zrealizovala audit verejného osvetlenia

03.07.2019

Obec zrealizovala audit verejného osvetlenia

Spoločnosť ECO-LOGIC s.r.o. odovzdala obci audit verejného osvetlenia. Cieľom bolo zdokumentovať stav sústavy verejného osvetlenia a zistiť potenciál úspor v prípade rekonštrukcie osvetlenia na LED technológiu.

Nakoľko potenciál úspor dosiahol zaujímavé čísla, obec pristúpila k ďalšiemu kroku a nechala spracovať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie. Tá bude slúžiť pre potreby tvorby rozpočtu obce v nasledujúcich rokoch a taktiež na samotnú obnovu a modernizáciu osvetlenia.