Obmedzenia nariadené ústredným krízovým štábom z 12.3.2020

13.03.2020

Obmedzenia nariadené ústredným krízovým štábom z 12.3.2020

Na základe rozhodnutí Ústredného krízového štábu upozorňujeme obyvateľov obce, že dňom 13.03.2020 až kým nebude určené inak:

- platí obmedzenie v autobusovej a vlakovej doprave – nepremávajú medzinárodné spoje, vlaky premávajú podľa víkendového grafikonu, autobusy podľa prázdninového; 

- slovenská pošta upravuje otváracie hodiny podľa potreby

- občania, ktorí sa vrátili alebo vrátia zo zahraničia sú povinní dodržiavať preventívnu 14 dennú karanténu pod hrozbou pokuty 1650 EUR

- do 27.03.2020 je prerušený výchovno-vzdelávací proces vo všetkých školách a materských školách, maturity sú posunuté o 2 týždne

- zatvorili sa malé hraničné priechody

- sú zatvorené lyžiarske strediská, wellness centrá, zábavné parky, aquaparky bary, diskotéky, fitness centrá, kúpele, detské kútiky, divadlá, kiná, múzeá a podobne - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

- sú počas nasledujúceho víkendu zatvorené nákupné centrá s výnimkou lekární, potravín a predajní drogérie

 - obecný úrad vo Veľkých Levároch pracuje v režime nestránkových dní, podanie je možné spraviť písomne alebo elektronicky

- je odporúčané dôrazne dodržiavať hygienické pravidlá a chrániť tak seba aj ostatných


Súhrn opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom 12.3.2020 nájdete na tu:

http://www.minv.sk/swift_data/source/images/stab-suhrn-opatreni-12032020.pdf