Obmedzenia v obci počas trvania obmedzenia slobody pohybu

23.10.2020

Obmedzenia v obci počas trvania obmedzenia slobody pohybu Zdôvodu obmedzenia slobody pohybu a pobytu platného od 24. októbra 2020 bude minimálne do 1.novembra 2020 zatvorená knižnica a zberný dvor odpadov. Obecný úrad bude pre verejnosť taktiež zatvorený, na vybavenie agendy je potrebné využiť telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.