Obnova stožiarov a sietí na ihrisku bude čoskoro ukončená

01.08.2019

Obnova stožiarov a sietí na ihrisku bude čoskoro ukončená

Obec realizuje posledné udržiavacie práce v lokalite futbalového štadióna v tomto roku. Ako posledné sa natierajú stožiare umelého osvetlenia tréningovej plochy a stožiare za bránami, na ktorých sú umiestnené ochranné siete. Staré hrdzavé pletivové siete sú nahrádzané novými silónovými sieťami, ktoré sú priehľadnejšie a nerušia výhľad z priľahlých domov.

V roku 2019 zrealizovala obec na futbalovom štadióne nové oplotenie, vymenil sa jeden plynový kotol a jeden bojler na ohrev teplej vody. Zároveň sa obnovili vstupné priestory do kabín a posilňovne. Taktiež boli realizované opravy na zásobníkoch vody a zavlažovacom systéme.

V súčasnosti už prebiehajú rozhovory o prácach plánovaných v roku 2020.

Okrem vynaloženia finančných prostriedkov do obnovy majetku obce je v roku 2019 naplánovaná podpora činnosti telovýchovnej jednoty (futbal, stolný tenis, posilňovňa) vo výške 21 500 EUR.