Obnovená knižnica je otvorená verejnosti

12.05.2020

Obnovená knižnica je otvorená verejnosti

Obec vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja zrealizovala obnovu priestorov v kultúrnom dome za účelom presťahovania knižnice. Do vynovených priestorov bol inštalovaný nový nábytok a presťahovaný knižničný fond. Slávnostnému otvoreniu novej knižnice zabránili opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

Po dvoch mesiacoch je nová knižnica otvorená verejnosti a to v pondelok a piatok od 10:00 do 16:00 a v stredu od 10:00 do 18:00 hod.

Všetkých srdečne pozývame na návštevu novej levárskej knižnice.

Obnova knižnice bola prvou etapou postupnej obnovy kultúrneho domu, ktorá je naprojektovaná vo viacerých fázach. Pokračovanie v rekonštrukcii kultúrneho domu bude závisieť od dostupnosti ďalších dotačných zdrojov.