Od nového roka vývoz komunálneho odpad len z „očipovaných“ nádob

03.12.2020

Od nového roka vývoz komunálneho odpad len z „očipovaných“ nádob

Od nového roka bude obec realizovať vývoz zmiešaného komunálneho odpadu len zo smetných nádob označených RFID transpondérom (čipom). Nádoby, ktoré nebudú vybavené elektronickým čipom, nebudú vyvážané.

V mesiaci december bude zo strany obce prebiehať označovanie doposiaľ neoznačených nádob. Obec neoznačí RFID transpondérom nádoby určené na zber papiera a skla. Tie občania obdržali od obce zdarma za účelom realizácie separovaného zberu a v zmysle zákona o odpadoch sa nesmú používať na zber zmiešaného komunálneho odpadu. Končí taktiež možnosť zbierať odpad do plechových smetných nádob.   

Občania si môžu novú plastovú smetnú nádobu zakúpiť na obecnom úrade. Smetná nádoba o objeme 120 litrov stojí 24 € a do domácnosti ju po zaplatení v prípade požiadavky dopravia pracovníci obce.
Samozrejme domácnosť si môže zakúpiť smetnú nádobu aj inde, avšak nádoba musí disponovať predprípravou na inštaláciu RFID transpondéra a musí mať objem 120 litrov, alebo 240 litrov, podľa veľkosti domácnosti.  

Koľko nádob na odpad môže mať domácnosť?

V zmysle VZN o odpadoch má domácnosť s jedným až štyrmi členmi nárok na jednu 120 litrovú nádobu. Domácnosť s viac ako piatimi členmi má nárok na dve 120 litrové nádoby, alebo na jednu 240 litrovú nádobu. Domácnosť, v ktorej býva osoba so zdravotným postihnutím spôsobujúcim vyššiu tvorbu odpadu (plienky a pod.) má nárok na zapožičanie ďalšej nádoby.     

Čipovanie nádob prinesie občanom finančný benefit

Označovanie nádob transpondérmi a následná evidencia počtu vývozov a hmotnosti odpadu má pre občana zmysel. Domácnosti využívajúce 120-litrové a 240-litrové nádoby, ktoré budú poctivo separovať odpad a v budúcom roku obmedzia počet vývozov, resp. budú tvoriť menej odpadu, bude obec finančne motivovať vo forme zľavy na poplatku za odpad. O presných pravidlách bude každá domácnosť informovaná samostatným letákom do konca roka 2020.

Poctivá separácia a zníženie tvorby odpadu sa tak prvýkrát v histórii cielene prejaví na peňaženke domácnosti. Zároveň sa obec Veľké Leváre zaradí medzi obce využívajúce inovácie a elektronizáciu pri spravovaní odpadového hospodárstva.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.