Od utorka 8.augusta začíname budovať kanalizáciu

07.08.2023

Od utorka 8.augusta začíname budovať kanalizáciu

To, čo sa dlhé roky zdalo ako nemožné, sa pomaly stáva skutočnosťou. Od utorka 8.augusta začíname vo Veľkých Levároch budovať kanalizáciu.

V rámci projektu bude na území obce vystavaných 11,5 km gravitačnej kanalizácie, 8 prečerpávacích staníc a tiež výtlačné potrubia. Po dokončení budú odpadové vody dopravované do čistiarne odpadových vôd v obci Gajary, ktorú aktuálne rozširujeme o nové objekty.

Ako budú práce prebiehať?

Práce budú realizované postupne na jednotlivých uliciach. Občania budú informovaní vopred okrem iného aj listom. V prvej fáze bude na ulici vybudovaná hlavná kanalizačná stoka. Po zrealizovaní tlakových skúšok budú na kanalizačné potrubie inštalované prípojky smerujúce k jednotlivým domom. Prípojky budú ukončené zaslepením na hranici pozemku rodinného domu. Na vybudovanú prípojku sa neskôr domácnosť napojí. Napojenie rodinného domu na kanalizáciu na vlastnom pozemku si zabezpečí vlastník na svoje náklady. 

Kto určí presné miesto uloženia prípojky?

Prípojky budú vybudované ku každému rodinnému domu. Najvhodnejšie miesto uloženia prípojky je možné dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa, ktorému môžete vysvetliť lokálne pomery, resp. ukázať priestor, v ktorom by ste v budúcnosti chceli vašu domácnosť na kanalizáciu napojiť. Zhotoviteľ následne prípojku v rámci technických možností vybuduje čo najbližšie k požadovanému bodu napojenia. 

Kedy môžete zhotoviteľovi ukázať požadovaný bod napojenia?

Keď budú plánované práce na Vašej ulici, obdržíte list s termínom, kedy a o koľkej sa môžete stretnúť so zástupcami zhotoviteľa. Ak vás v uvedenom čase nezastihnú, miesto napojenia s vami dohodnú v iný deň, najneskôr však do realizácie stavebných prác pred vašim domom.

Najbližšie stretnutie so zástupcami zhotoviteľa je určené pre obyvateľov ulíc K Jazeru, časti Boskovičovej a časti ulice Podjavorinskej a to v stredu 9.8.2023 v čase od 15.00 do 16.30 hod. priamo na ulici. Dotknuté domácnosti dnes obdržia list s informáciami.    

Kedy bude možné pripojiť sa na kanalizáciu?

Na kanalizáciu sa bude možné pripojiť až po jej celkovom dobudovaní, približne v horizonte 9 - 12 mesiacov a to predovšetkým z dôvodu inštalovania technológií prečerpávacích staníc. O možnosti napojenia budeme vopred informovať. 

Odporúčame Vám označiť si miesto uloženia vybudovanej prípojky na hranici vášho pozemku, aby ste pri napájaní sa na kanalizáciu prípojku v zemi ľahko našli. Každá prípojka však bude aj geodeticky zameraná, preto bude v budúcnosti možné kedykoľvek ju v teréne vytýčiť a domácnosť na kanalizáciu napojiť.   

Kde sa začínajú stavebné práce?

Stavebné práce sa začnú realizovať na ulici K jazeru a Boskovičova po križovatku s Vinohradníckou. Bude sa postupovať od ulice K jazeru smerom k Vinohradníckej ulici. Druhým miestom prác je ulica 1.Mája od križovatky s Mládežníckou smerom k základnej škole. 

 Prosíme vás, aby ste neparkovali vozidlá na ceste a umožnili tak hladký priebeh stavebných prác. Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť počas výstavby.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.