Ojazdené pneumatiky je možné odovzdať na zbernom dvore

20.06.2019

Ojazdené pneumatiky je možné odovzdať na zbernom dvore

Nakoľko sa v okolí obce často vyskytovali odhodené pneumatiky, obec za pomoci organizácie zodpovednosti výrobcov, spoločnosti ELT Management Company Slovakia s.r.o., zriadila na zbernom dvore zberné miesto ojazdených pneumatík. Každá fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať ojazdené pneumatiky.

Aj keď zákon umožňuje občanom odovzdať ojazdené pneumatiky v akomkoľvek pneuservise, často sa stávalo, že pneumatiky končili v prírode alebo v zbernom dvore odpadov bez možnosti legálnej likvidácie, resp. že pneuservisy odmietli prevziať pneumatiky, ak si u nich občan nezakúpil nové.

Od 1.6.2019 má obec zabezpečenú bezplatnú zmluvnú likvidáciu zozbieraných pneumatík. Túto službu smú využívať len občania -  fyzické osoby.