OPATRENIA OBCE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

06.03.2020

OPATRENIA OBCE V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Obec na základe odporučení zaviedla realizáciu preventívnych opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom. 

Každý deň sú dezinfikované verejné budovy, ako zdravotné stredisko (kľučky, čakárne, schodisko), Centrum záujmových aktivít a Obecný úrad. Opatrenia sa rozširujú do kultúrneho domu a domu smútku. 

Základná škola s materskou školou prijala usmernenia z Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a realizuje všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Ako znížiť riziko nákazy? 

Ak chcete znížiť riziko nákazy, odporúča sa dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia.

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Vo všetkých regiónoch Slovenska fungujú telefonické centrá. Odborníci v nich poskytujú informácie k aktuálnej situácii či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.

Telefonické linky pre verejnosť, prístupné 24 hodín denne:

•          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

•          Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk