Otvorenie 1. stupňa ZŠ a špeciálnych tried

19.03.2021

Otvorenie 1. stupňa ZŠ a špeciálnych tried

Milí rodičia,

od pondelka 22.03.2021 opätovne obnovujeme prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ a špeciálnych tried. V prvom týždni opätovného otvorenia školy bude vyučovanie a ŠKD organizované nasledovne:

Žiaci 1. a 2. ročníka pokračujú v rozvrhu 4 hodiny do týždňa.

Žiaci 3. a 4. ročníka a žiaci špeciálnych tried pokračujú v rozvrhu maximálne 5 vyučovacích hodín do týždňa.

Ranný klub ešte nebude v prevádzke.

Poobedňajší školský klub bude v organizovaný v 3 oddeleniach (1. ročník, 2. ročník, 3. a 4. ročník) v prevádzke do 16.30.

Podmienkou nástupu žiaka do školy je vyplnené tlačivo „Čestné prehlásenie zákonného zástupcu“ a potvrdenie o negatívnom výsledku na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní.

Trieda 4.A pokračuje v karanténnom opatrení do 25.03.2021, teda pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Materská škola i školská jedáleň sú v bežnej prevádzke.

V prípade akýchkoľvek zmien a úprav vás budeme informovať prostredníctvom našej webstránky, obecnej stránky či prostredníctvom triednych učiteľov.