Otvorenie prevádzky materskej školy

01.03.2021

Otvorenie prevádzky materskej školy

Oznamujeme rodičom, že podľa pokynov RÚVZ zostávajú triedy č.1,2,a 3 ( vrchné podlažie) v karanténe do 12.03.2021 vrátane. Karanténa je nariadená len pre deti MŠ a vybraných pedagogických zamestnancov. Všetky priestory materskej školy sú pravidelne dezinfikované, dodržiavame hygienické opatrenia v súlade s usmerneniami, komunikujeme s regionálnymi hygienikmi a riadime sa presne podľa ich pokynov. 

Deti z ostatných tried (dolné podlažie) budú v bežnej prevádzke. Pri príchode žiadame všetkých rodičov o dodržiavanie protiepidemických opatrení. Pri odovzdaní dieťaťa treba odovzdať čestné prehlásenie a preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o výnimke. 

Ako sme určite všetci postrehli, nové, prísnejšie opatrenia opäť obmedzia bežnú prevádzku MŠ. Predškolská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Prosíme rodičov, ktorým práca neumožňuje pracovať z domu, aby dochádzku dieťaťa nahlásili triednym učiteľkám. O presnom dátume začiatku obmedzenia Vás budeme informovať.