Plán cvičení v našej obci

03.03.2020

Plán cvičení v našej obci
V našej obci máme možnosť využiť cvičenia, ktorým sa občania venujú. Cvičenia prebiehajú v kultúrnom dome alebo v základnej škole.


Cvičenia v našej obci.