Plánované podujatie „Levárske hody“ je zrušené

25.08.2020

Plánované podujatie „Levárske hody“ je zrušené

Napriek tomu, že minuloročné obecné podujatie „Levárske hody“ sa tešilo úspechu a obec s nadšením aj v tomto roku pripravovala program, musíme oznámiť, že plánované podujatie „Levárske hody“ je v tomto roku zrušené.

Dôvodom rozhodnutia je odporúčanie Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a odborného  konzília vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v termíne od 1.9.2020 do 1.10.2020 neorganizovať hromadné podujatia.