Po rekonštrukcii vodovodu prebieha oprava regionálnej a štátnej cesty

08.10.2021

Po rekonštrukcii vodovodu prebieha oprava regionálnej a štátnej cesty

Rekonštrukcia vodovodu na Štefánikovej, Vansovej a Závodskej ulici bola ukončená. Nakoľko sa nejedná o miestne komunikácie, ale o komunikácie väčšieho významu, zhotoviteľ realizuje ich opravu ešte pred začatím sezóny zimnej údržby.

Dotknuté časti ciest v správe Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja boli opravené v šírke jedného jazdného pruhu. Na Závodskej ulici boli zároveň vymenené kanalizačné poklopy a jazda je po dlhých rokoch plynulejšia a pohodlnejšia. Aktuálne prebieha úprava krajnice. V priebehu budúceho týždňa budú asfaltovacie práce pokračovať na Štefánikovej ulici (cesta I.triedy). Zhotoviteľ zároveň začal s opravou rozobratých chodníkov pre peších.

Miestne komunikácie narušené rekonštrukciou vodovodu budú v zmysle harmonogramu opravené po ukončení prác na obnove vodovodu začiatkom budúceho roka.