Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

23.01.2020

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Pripomíname občanom, u ktorých nastala zmena týkajúca sa kúpy, predaja, darovania, dedenia nehnuteľnosti, vydania kolaudačného rozhodnutia, zbúrania stavby a pod., aby nezabudli do 31. januára podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Zároveň informujeme občanov, že na miestnych poplatkoch majú zľavy seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, aktívni členovia Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Leváre, držitelia zlatej Jánskeho plakety a vyššej. Členovia DHZ a seniori nad 70 rokov budú mať zľavy upletnené automaticky. Žiadame držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S a dobrovoľných darcov krvi, aby preukaz predložili na obecnom úrade.