Podklady na rekonštrukciu domu smútku sú zabezpečené

15.11.2019

Podklady na rekonštrukciu domu smútku sú zabezpečené

V priebehu roka 2019 pracovala obec aj na príprave projektovej dokumentácie k rekonštrukcii interiéru domu smútku. Projekt, ktorý spracovalo architektonické štúdio ARQUITEQ, má už obec k dispozícii.  Rieši obnovu obradnej siene a rozlúčkovej miestnosti. Realizované by mali byť povrchy stien, podlahy, štýlové osvetlenie, elektroinštalácie, dekorácie a výmena interiérového mobiliáru. Interiér bude po rekonštrukcii zodpovedať štandardom 21. storočia.

Projekt je dôležitým podkladom k tvorbe rozpočtu na nasledujúce roky. O tom, kedy obec k rekonštrukcii pristúpi, bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí. Rozhodnutie závisí predovšetkým od dostatku finančných prostriedkov.