Podpora opatrovateľskej služby v obci Veľké Leváre - ukončenie projektu

08.01.2024

Podpora opatrovateľskej služby v obci Veľké Leváre - ukončenie projektu

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                      Podpora opatrovateľskej služby v obci Veľké Leváre

Kód projektu:                           312081BKB8

Operačný program:                Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:                             8. REACT-EU

Špecifický cieľ:                         8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia 

hospodárstva

Fond:                                         Európsky sociálny fond REACT

Poskytovateľ:                           Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa realizoval prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu realizovali opatrovateľky – zamestnankyne obce pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Výstupy aktivity:

- vytvorenie 8 pracovných miest na plný úväzok

- poskytovanie opatrovateľskej služby pre zodpovedajúci počet klientov na základe rozhodnutia

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    24

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                       12/2021

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                    11/2023

 

Ciele projektu vyjadrené merateľnými ukazovateľmi:

P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia

Plánovaná cieľová hodnota v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP: 11

Dosiahnutá (skutočná) hodnota k 30.11.2023: 17

Rozdelenie podľa pohlavia: 3 muži a 14 žien

 

P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby

Plánovaná cieľová hodnota v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP: 8

Dosiahnutá (skutočná) hodnota k 30.11.2023: 8

Rozdelenie podľa pohlavia: 0 mužov a 8 žien

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.