Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

31.03.2020

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov


Máš do 40 rokov a plánuješ sa venovať pestovaniu ovocia, zeleniny alebo chovu hospodárskych zvierat na území MAS Dolné Záhorie ?

MAS Dolné Záhorie má pripravený finančný balík pre niekoľko začínajúcich mladých farmárov. Ide o projektovú podporu z podopatrenia 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

V prípade záujmu Vám podrobnejšie info o podmienkach podpory poskytne Kancelária MAS Dolné Záhorie https://www.masdolnezahorie.sk/kontakt.html


eu s nazvom.pngmas dolne zahorie logo final jpeg male-01.jpg