Ponuka práce - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ

10.02.2020

Ponuka práce - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ

Základná škola s materskou školou Veľké Leváre príjme do zamestnania na dve pracovné pozície - školský špeciálny pedagóg a školský psychológ.


Ponuka práce – školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“  školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.03.2020

Platové podmienky: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa, ktorý určuje príslušná legislatíva.

 Pracovnú ponuku zasielajte poštou na adresu ZŠ s MŠ, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre, elektronicky na adresu riaditel@zsvlevare.edu.sk.


Ponuka práce – školský psychológ

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania v rámci národného projektuPomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakovškolského psychológa na polovičný úväzok.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.03.2020

Platové podmienky: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa, ktorý určuje príslušná legislatíva.

 Pracovnú ponuku zasielajte poštou na adresu ZŠ s MŠ, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre, elektronicky na adresu riaditel@zsvlevare.edu.sk.