Ponuka práce - učiteľ 1. stupňa

28.10.2019

Ponuka práce - učiteľ 1. stupňa

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania učiteľa /učiteľku pre 1. stupeň ZŠ na plný úväzok.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 2.12.2019.

Platové podmienky: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa, ktorý určuje príslušná legislatíva.

 Pracovnú ponuku zasielajte poštou alebo osobne na adresu ZŠ s MŠ, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre, prípadne elektronicky na adresu riaditel@zsvlevare.edu.sk