Porucha - prerušená dodávka pitnej vody

15.05.2021

Porucha - prerušená dodávka pitnej vody Aktuálne je prerušená dodávka pitnej vody. Ide o poruchu, ktorá nesúvisí s rekonštrukciou vodovodu. BVS pracuje na identifikácii a odstránení závady. Porucha je nahlásená.