Práce na cyklotrase od minulého týždňa pokračujú

01.02.2021

Práce na cyklotrase od minulého týždňa pokračujú

Minulý týždeň sa podľa plánu po vianočno-novoročnom prerušení stavebnej činnosti opäť rozbehli práce na budovaní cyklotrasy. Aktuálne spoločnosť Swietelsky-Slovakia vykonáva stavebné úkony na úseku od železničnej stanice do obce, konkrétne v časti od melioračného kanála smerom do Veľkých Levár. Osadené boli prefabrikované telesá budúceho mosta a pracuje sa na spevnení odvodňovacieho kanála betónovými zatrávňovacími tvárnicami. Stavebné riešenie sleduje aktuálne trendy pri manažmente životného prostredia a podporuje zadržiavanie a vsak vody v krajine.

Nakoľko je aktuálne prístup na železničnú stanicu pre chodcov značne obmedzený a je nutné využívať cestu III.triedy smerom na Závod, na predmetnej komunikácii bolo inštalované dočasné dopravné značenie znižujúce rýchlosť vozidiel a upozorňujúce na prítomnosť chodcov.

Aj keď niektoré časti cyklotrasy vyzerajú ako dokončené, stále sa jedná o stavenisko a nedokončené stavebné dielo. Preto sa v jednotlivých úsekoch stále nachádza dočasné dopravné značenie. Prosíme všetkých o trpezlivosť a opatrnosť a používanie reflexných prvkov pri pohybe po cestných komunikáciách.