Práce na rekonštrukcii vodovodu sa začali

27.01.2021

Práce na rekonštrukcii vodovodu sa začali

Ako bolo avizované koncom roka 2020, spoločnosť TuCon, a.s. v januári začala realizovať práce na rekonštrukcii vodovodu. Firma si najprv vybudovala dočasné administratívno-technické zázemie. Nateraz už na uliciach môžete stretnúť pracovníkov, ktorí v miestach súčasnej a budúcej trasy vodovodu režú do miestnych komunikácií.

Aktuálne realizované činnosti zatiaľ výrazne neobmedzujú dopravu ani dodávky pitnej vody. O stavebných prácach, ktoré spôsobia dopravné obmedzenia alebo ovplyvnia dodávku vody, budeme vopred informovať. Zároveň budeme koordinovať dojednania s jednotlivými domácnosťami o budovaní nových vodovodných prípojok.  

Vodovod sa rekonštruuje z dôvodu dlhodobých problémov s dodávkou pitnej vody spôsobených veľkým množstvom mangánových inkrustácií (usadenín) v potrubiach, ktoré znižujú prietok. Harmonogram prvej fázy rekonštrukcie je naplánovaný na 24 mesiacov, práce by tak mali byť ukončené v decembri 2022.