Pre Margarétku sa vyzbierala rekordná suma

11.01.2021

Pre Margarétku sa vyzbierala rekordná suma

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky v rámci „Levárskeho adventu 2020“. Pre Margarétku sa podarilo vyzbierať rekordnú sumu, za ktorú vám všetkým rodina Várková ďakuje:

„Vážený pán starosta, zástupcovia obce, vážení obyvatelia obce Veľkých Levár,

dovoľte nám v mene našej dcéry Margarétky Várkovej poďakovať za spoluúčasť  a spolupatričnosť, ktorú prejavujete každý rok pred vianočným obdobím a pomáhate ľuďom, ktorí nemali v živote to šťastie byť zdravými. Tieto Vianoce bola Margarétka tá, ktorú ste podporili a to veľmi štedro. 

V adventnej zbierke ste poslali na jej účet sumu 1 955 eur, v hotovosti 270 eur, spolu 2 225 eur, čo je taká suma, ktorá nám pomôže vykryť ošetrovacie materiály na CELÝ ROK 2021, zo srdca ĎAKUJEME.

Snom každého rodiča je mať zdravé dieťa. Margarétka sa nevylieči, ani keby sme používali akékoľvek ošetrovacie materiály, alebo liečebné postupy, ale rozhodne jej môžeme pomôcť skvalitniť jej život a to sa aj vďaka Vám deje.

Prajeme Vám všetkým, aby ste mali stále dôvod na úsmev, radosť v srdci a pokoj na duši.

Veľa zdravia a šťastia v roku 2021 praje rodina Várková.“