Prebieha obnova múru evanjelického cintorína

03.05.2019

Prebieha obnova múru evanjelického cintorína

Obec začala práce spojené s obnovou múru evanjelického cintorína. Múr bol v jednej časti zvalený a v jednej časti hrozilo jeho zrútenie.

Podľa získaných údajov bol múr postavený v roku 1846, kedy nahradil pôvodný drevený plot. Stavebným materiálom boli pálené tehly pochádzajúce v tom čase z miestnej tehelne Maximiliána II. Koloniča. Dôkazom ich pôvodu je sú aj iniciály MK zobrazené na tehlách. Múr bol v neskorších obdobiach viackrát rekonštruovaný.

Obec postupuje pri prácach postupne podľa schváleného obecného rozpočtu na rok 2019. Ďalšie plánované obnovné či investičné akcie budú realizované priebežne počas celého roka.