Predaj levárskeho kaštieľa bol zastavený

22.09.2020

Predaj levárskeho kaštieľa bol zastavený

Od januára 2019 sme verejnosť informovali o rozbiehajúcom sa predaji vzácneho levárskeho kaštieľa. Chátrajúca národná kultúrna pamiatka vo vlastníctve štátu v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava hľadala nového majiteľa v rámci vyhlásenej verejnej súťaže. V prvých dvoch kolách neprejavil záujem žiadny záujemca, v treťom kole súťaže však predložil ponuku uchádzač, ktorý splnil kritériá a bol úspešný. Kaštieľ s areálom mal od štátu kúpiť za 2 982 000 EUR.  Preukazujú to aj verejne dostupné dokumenty potvrdzujúce výsledok súťaže z 2.augusta 2019.

Žiaľ po viac ako roku od vyhodnotenia súťaže nás prekvapila správa, že Ministerstvo financií SR uzatvorenie kúpnej zmluvy neschválilo z dôvodov nezrovnalostí pri naceňovaní majetku pred vyhlásením súťaže. O probléme zastaveného predaja píšu i Hospodárske noviny (https://slovensko.hnonline.sk/2214777-statny-kastiel-zaujal-ludi-blizkych-bohatej-slovenke).

Predaj bude musieť Univerzitná nemocnica Bratislava zopakovať. Pre kaštieľ to znamená odloženie záchrany o ďalšie dlhé mesiace, pre UNB ročné výdavky vo výške cca 130 000 EUR na údržbu a stráženie areálu.

Obec bola o priebehu predaja zo strany UNB celý čas priebežne informovaná a od predaja kaštieľa solventnému majiteľovi mala veľké očakávania. Súčasný stav je pre nás veľkým sklamaním. Budeme sa zaujímať o ďalšie kroky Univerzitnej nemocnice Bratislava vo veci opätovného naštartovania ponukového konania vedúceho k záchrane klenotu Veľkých Levár.