Premnoženie komárov – informácia o stave riešenia

11.06.2019

Premnoženie komárov – informácia o stave riešenia

V posledných dňoch je možné pozorovať v obci a v celej oblasti Pomoravia kritické množstvo komárov. Podľa expertov z BSK došlo k vyrojeniu z piatka na sobotu. Nakoľko početnosť komárov dosiahla kritickú úroveň, obec požiadala o stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Bratislava (RÚVZ BA) o stanovisko k aktuálnej situácii. Po obdržaní stanoviska bude možné realizovať opatrenia napr. vo forme chemických postrekov.

Nakoľko v minulosti boj s premnoženými komármi organizoval Bratislavský samosprávny kraj, starostovia dotknutých obcí sa v priebehu pondelka stretli so zástupcami BSK s cieľom vysvetliť kritickú situáciu v regióne a urýchliť riešenie situácie.

Druhé stretnutie starostov dotknutých  obcí so zástupcami BSK sa uskutočnilo dnes priamo v obci Vysoká pri Morave.

V najbližších dňoch očakávame stanovisko RÚVZ BA a tiež BSK.