Prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Prefa

04.06.2021

Prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Prefa

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude v pondelok 07. 06. 2021 v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod. prerušená distribúcia elektriny v lokalite Prefa v domácnostiach so súpisnými číslami 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163.