Prerušenie dodávky pitnej vody

21.04.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody

Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode bude vo štvrtok 22.4.2021 v čase od 8.00 do 15.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Vansovej, SNP, na Štefánikovej ulici v okolí hlavnej križovatky a na Slnečnej ulici v časti medzi ulicami Riadok a Vansovej. V čase prerušenia dodávky pitnej vody bude realizované napojenie dočasného vodovodu Bypass na jestvujúci vodovod. 

Zároveň upozorňujeme na zvýšený pohyb mechanizácie na uliciach Štefánikova, Vansovej a Hollého. Prosíme chodcov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.