Prerušenie dodávky pitnej vody

13.05.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode a napojenia nového vodovodu na jestvujúci, bude v piatok 14.05.2021 v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Štefánikova po ľavej aj pravej strane smerom na Kúty. V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude prerušenie dodávky pitnej vody presunuté na pondelok 17.05.2021.