Prerušenie dodávky pitnej vody

29.04.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody
Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode bude dnes v čase od 10.00 do cca. 12.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Hollého a Závodskej v časti od evanjelického kostola po hlavnú križovatku. Dôvodom odstávky je odpojenie časti dočasného povrchového vodovodu.