Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici SNP

22.06.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici SNP Z dôvodu rekonštrukčných prác a odpojenia časti pôvodného vodovodného potrubia bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici SNP v časti od ulice Vansovej po Výmoľ, zajtra t. j. streda 23.06.2021 cca 2 hodiny medzi 08.00 hod. - 15.00 hod. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.