Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici SNP

30.06.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici SNP

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodu a napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúce vodovodné potrubie, bude dňa 01.07.2021 v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici SNP. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce.