Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Štefánikova

12.04.2021

Prerušenie dodávky pitnej vody na ulici Štefánikova

Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode bude v utorok 13.4.2021 v čase od 11.00 do 15.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na Štefánikovej ulici v časti medzi hlavnou križovatkou a križovatkou s Vinohradníckou ulicou. 

Dôvodom je realizovanie pretlakov popod regionálnu cestu.